Koparki i Kopalnie Kryptowalut, Mining Express — Sierpień 17, 2018 at 11:18

Mining Express czyli kopalnia kryptowalut

by

Mining Express to nowa kopalnia kryptowalut z 6 tysiącami. koparek a docelowo, do końca tego roku będzie ich aż 100 tysięcy

Ogromna powierzchnia Mining Express, bo aż 67 000 m2, w chwili obecnej 1 piętro zostało ukończone, a 2 kolejne w trakcie prac. Z takich ważniejszych rzeczy to fakt, że kopalnia posiada własne chłodzenie czego inne kopalnie nie robią z uwagi na koszty. Dlaczego ich stać na to? Gdyż Ukraina ma jeden z najtańszych prądów, a dzięki temu też koparki są bardziej wydajne.

Mining Express czyli kopalnia kryptowalut

1 – Kontrakty górnicze
Działalność zaczyna się od kontraktu górniczego Altcoins, który zapewnia gwarantowany dzienny zwrot 50% wartości mieszania, który jest definiowany przez partnera w momencie zakupu Planu wydobywczego górniczego, a także 6 dodatkowych specjalnych premii dystrybuowanych w sieci wydobywczej .

2 – Sieci górnicze
Oprócz codziennej premii za wydobycie, możesz rozwinąć własną sieć wydobywczą i uzyskać wszystkie zalety tego rewolucyjnego modelu biznesowego.

3 – Bezwzględna płynność
Wypłacaj pieniądze, kiedy tylko zechcesz. Z prostą prośbą o wypłatę do Online Back Office, firma zakredytuje twój portfel z żądaną kwotą w ciągu 48 godzin.

Firma Mining Express opracowała silny i rozpoznawalny model biznesowy oparty na górnictwie Altcoins.
W połączeniu z planem marketingowym, który wykorzystuje rozwój sieci partnerskiej, a jednocześnie zwiększa własną zdolność wydobywczą, inwestując dużą część swoich dochodów w rozbudowę i aktualizując swój park wydobywczy, równowaga w odpowiedzialnym wzroście wzmacnia stabilność i trwałość operacji, bez narażania na szwank kondycji finansowej firmy.

Plany wydobywcze

Początkujący

100 USD

4,5 MH / s
Dzienna premia wydobywcza

Standard

500 USD

22 MH / s
Dzienna premia wydobywcza

Profesjonalny

1.200 USD

50 MH / s
Dzienna premia wydobywcza

Mistrz

20 000 USD

830 MH / s

Dzienna premia wydobywcza

Kilka konkretów:

– cały obiekt (hala w Kirywohrad – 300km od Kijowa), w którym byliśmy może przyjąć 100 tys urządzeń. Przygotowane przyłącze elektryczne i Internet kablem optycznym. Łącza zapasowe;

– duży nacisk postawili na odpowiednie warunki pracy urządzeń (wentylacja, filtry, utrzymanie temperatury i wilgotności) – dzięki temu producent sprzętu zapewnia 4-letnią gwarancję;

– na ukończeniu są już dwa kolejne piętra

– firma skupia się na maszynach GPU, opartych o bardzo wydajne karty miningowe z układem Nvidia P102 (lub nowsze), moduł składa się od 6 do 9 kart o mocy 47 MH/s każda !!

– na ukończeniu otwarcie drugiej kopalni, która również będzie na Ukrainie;

– plan na 2018 to zostać jedną z największych kopalni na świecie wydobywających Ethereum

– skupiamy się teraz na budowaniu społeczeności i mocnej rozbudowie kopalni

– za około 45 dni powinien być już własny pool, gdzie będziemy mogli na bieżąco podglądać jak kopalnia się rozwija i w jakim tempie przybywa mocy

 

Korzyści biznesowe w Mining Express

Bezpośredni bonus
Otrzymujesz ten bonus za każdym razem, gdy bezpośrednio rejestrujesz nową umowę w swojej sieci wydobywczej.

Bonus binarny
Otrzymujesz tę premię za każdy nowy cykl ukończony w dolnej części wolumenu działalności Twojej Sieci Górniczej.

Premia pośrednia
Otrzymujesz ten bonus za każdym razem, gdy bezpośrednie skierowanie otrzymuje bezpośrednią premię.

Mega Machting
Otrzymujesz ten bonus za każdym razem, gdy bezpośredni polecający otrzymuje bonus binarny.

Bonus resztkowy 10 USD
Bonus ten otrzymasz, gdy system automatycznie odliczy opłatę serwisową od bezpośrednich wskazań.

Dzienny bonus wydobywczy
Otrzymujesz ten bonus, gdy Twoje bezpośrednie skierowanie otrzymuje dzienny bonus górniczy.

***

Strona internetowa Kopalnia-Polska.pl to prywatny blog poświęcony edukacji finansowej.

Treść artykułów, wszelkich tekstów, prezentacji, nagrań audio i video w domenie i subdomenach: Kopalnia-Polska.pl mają wyłącznie charakter informacyjno-edukacyjny. Nie stanowią „rekomendacji” w rozumieniu przepisów zawartych w Rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 19.10.2005r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych lub ich emitentów (Dz. U. z 2005r. Nr 206, poz. 1715).

Zgodnie z powyższym autor nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podejmowane na podstawie treści zawartych w materiale jak i jakichkolwiek materiałach instruktażowych.

Zarabianie i pomnażanie pieniędzy (inwestycje: nieruchomości, giełda papierów wartościowych, giełdy walutowe, krytptowaluty, biznesy typu START-UP, forex, lokaty bankowe, fundusze inwestycyjne i każdy inny rodzaj inwestycji) wiąże się z ryzykiem utraty części lub całości zainwestowanego kapitału.

Decyzje o dokonaniu jakiejkolwiek inwestycji podejmuj samodzielnie.

Wykorzystanie pieniędzy, których utrata spowodowałaby drastyczne pogorszenie stanu domowego budżetu, zmiany standardu życia lub kłopoty finansowe, jest stanowczo odradzane.

Ostrzeżenie o ryzyku związanym z uczestnictwem w obrocie kryptowalutami

Obrót towarami, niezależnie od tego czy mają one charakter dóbr rzeczywistych czy wirtualnych, podobnie jak obrót kryptowalutami (którymi są zarówno Bitcoin, DasCoin, Zcash, Lisk, Ethereum, Litecoin i wiele innych) niesie ze sobą znaczne ryzyko.

Ceny dóbr, niezależnie od ich charakteru czy substancji, nie mają bowiem charakteru stałego i podlegają ciągłym zmianom. Wahania cen z kolej w sposób bezpośredni wpływają na wartości aktywów posiadanych przez jednostkę na przestrzeni czasu. Dowolne dobro – wirtualne lub nie – w danym okresie może zarówno zyskać na wartości, jak i stać się zupełnie bezwartościowe. Te same zasady znajdują zastosowanie w stosunku do wirtualnych walut – tzw. kryptowalut.

Obrót kryptowalutami niesie jednakże ze sobą jeszcze jedno ryzyko, które co do zasady nie występuje w przypadku handlu oficjalnych walut i czy towarów. W przeciwieństwie do większości walut, których wartość jest niejako moderowana przez rząd lub inne podmioty prawne, bądź też znajduje swoje oparcie w surowcach, wartość kryptowalut oparta jest na rozwoju technologii oraz zaufaniu do rynku i jego uczestników. Kryptowaluty nie posiadają scentralizowanego emitenta ani instytucji kontrolującej jej obrót. Wartość jednostek kryptowaluty określona jest wyłącznie poprzez wolnorynkowe mechanizmy popytu i podaży w serwisach wymiany, takich jak serwis. Kryptowaluta nie stanowi autonomicznego świadczenia ani sama w sobie nie zaspokaja żadnych potrzeb. Jedyną jej funkcją jest rola środka płatniczego lub medium wymiany wartości pieniężnej, które posiadacz może: wymienić na towar lub usługę w sklepie akceptującym płatności w kryptowalutach „przelać” elektronicznie innej osobie, przechować i wymienić w przyszłości na walutę osiągając zysk (lub stratę) wynikającą z różnic kursowych.

Ze względu na podstawy funkcjonowania systemu obrotu kryptowalut jest on podatny na  wahania poziomu zaufania uczestników obrotu, który wpływa bezpośrednio na poziom popytu lub podaży. Na poziom zaufania do kryptowalut mogą wpływać zarówno czynniki czysto ekonomiczne, jak i poza ekonomiczne, w tym technologiczne.

Mając na uwadze powyższe prosimy o przemyślnie decyzji czy istniejący stopień ryzyka związany z obrotem kryptowalutami jest dla Państwa akceptowalny.

Jednocześnie w celu uniknięcia jakichkolwiek wątpliwości niniejszym informujemy iż korzystanie przez nas serwis z systemu bankowego ograniczone jest tylko i wyłącznie na potrzeby dokonywania wpłat i wypłat środków pieniężnych niezbędnych dla zakupu lub sprzedaży kryptowalut za pośrednictwem naszego Serwisu. Same kryptowaluty nie są przedmiotem obrotu na rynku bankowym.

UWAGA

Oszczędzanie, inwestowanie oraz prowadzenie jakiejkolwiek działalności gospodarczej (zarobkowej), a także inwestycja w zakup i sprzedaż kryptowalut (np. BitCoin, DasCoin, Ethereum i innych), inwestycje w tak zwane kopanie bądź wydobywanie (mining) kryptowalut (np. BitCoin, DasCoin, Ethereum i innych) inwestycje w przetwarzanie odpadów, inwestycja w firmy typu „start-up”, w portale społecznościowe, programy typu Revenue-sharing, a także zarabianie na rynku reklamy w Internecie (RTB, revshare, bankowe programy partnerskie takie jak mBank.net.pl, ZANOX czy SystemPartnerski.pl, inne programy partnerskie oferujące zarabianie online np. Program Partnerski Złote Myśli, program reklamowy Google AdSense, program Google AdWords), wiąże się z ryzykiem utraty części lub całości kapitału zainwestowanego w tego typu działalność.

Możliwość utraty części bądź całości zainwestowanego kapitału jest rzeczą normalną przy prowadzeniu biznesu i inwestowaniu.

Poziom ryzyka jest tym wyższy, im wyższy jest zysk, jaki może przynieść dana inwestycja. Najniższym ryzykiem obarczone są – jak należy się domyśleć – lokaty terminowe i konta oszczędnościowe. Największym – akcje spółek notowanych np. na warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych oraz inwestycja we własny Biznes (działalność gospodarcza).

Jeśli nie jesteś doświadczonym przedsiębiorcą, nie zaciągaj kredytów na rozwinięcie swojej działalności gospodarczej czy inwestycje. Na rozpoczęcie własnego Biznesu bądź inwestycji przeznaczaj tylko takie pieniądze, które możesz stracić, bez ryzyka zmiany (pogorszenia) Twojego obecnego standardu życia.

Zanim zaczniesz prowadzić działalność zarobkową bądź inwestycyjną przeznacz sporo czasu na regularną naukę (poznanie) zasad działalności Biznesowej (inwestycyjnej). Możesz skorzystać także z pomocy licencjonowanych doradców inwestycyjnych. Regularnie czytaj książki, oglądaj materiały video poświęcone Biznesowi oraz rozwijaniu inteligencji finansowej. Zapoznaj się koniecznie i bardzo dokładnie z pozycją Leszka Czarneckiego „Biznes po prostu” oraz książkami i materiałami edukacyjnymi Roberta Kiyosaki. 

Treści zamieszczone w materiałach zawartych na niniejszej stronie internetowej mają wyłącznie charakter informacyjny i reklamowy, nie mogą być traktowane jako forma doradztwa, konsultacji czy rekomendacji.

Niniejszy Blog wyraża własne opinie autora i nie może być podstawą żadnych decyzji inwestycyjnych.

Informacje zamieszczone na niniejszej stronie internetowej mają charakter informacyjny i nie stanowią jakiejkolwiek formy doradztwa inwestycyjnego czy konsultacji.

Właściciel niniejszej strony internetowej nie ponosi odpowiedzialności za treść artykułów oraz reklam znajdujących się w serwisach zewnętrzych, do których linki zamieszczone są na niniejszej stronie.

Informacja handlowa zamieszczona w niniejszym serwisie internetowym nie stanowi ofert świadczenia usług lub oferty sprzedaży jakichkolwiek produktów w rozumieniu przepisów prawa.

Właściciel zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian oraz poprawiania informacji zawartych na stronie internetowej w każdym czasie i w jakimkolwiek zakresie bez wcześniejszego powiadamiania użytkowników. Bez uprzedzenia mogą być również zmieniane zasady korzystania z serwisu.

Mining Express czyli kopalnia kryptowalut
4.4 (88.57%) 7 votes

BitBay gielda kryptowalut numer jeden w polsce ________________________________________________________________________________________________________________
Strona internetowa Kopalnia-Polska.pl to prywatny blog poświęcony edukacji finansowej.

Informacje zawarte na tej stronie mają wyłącznie charakter informacyjno-edukacyjny. 
Nie stanowią „rekomendacji” w rozumieniu przepisów zawartych w Rozporządzeniu Ministra Finansów
 z dnia 19.10.2005r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące
 instrumentów finansowych lub ich emitentów (Dz. U. z 2005r. Nr 206, poz. 1715).

Zgodnie z powyższym autor nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za decyzje
 inwestycyjne podejmowane na podstawie treści zawartych w materiale jak i jakichkolwiek
 materiałach instruktażowych.

PAMIĘTAJ RÓWNIEŻ, że strona, którą obecnie przeglądasz, nie jest poradnikiem inwestycyjnym w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych lub ich emitentów (Dz. U. z 2005 r. Nr 206, poz. 1715). Nie mniej jednak prezentowane treści mogą być pomocne w zarabianiu oraz marketingu online. Pamiętaj, że żaden sposób na zarabianie pieniędzy, NIGDY nie daje 100% gwarancji zarobku i ode mnie takiej gwarancji również nigdy nie otrzymasz. Każda forma zarobku wiąże się z ryzykiem utraty pieniędzy - jeśli nie akceptujesz ryzyka, to proszę nie korzystać z rozwiązań prezentowanych na tej stronie.
 				

Comments are closed.

error: Treść zabezpieczona